1901 m. sausio 28 d. Kamšuose, Raudenio valsč., Marijampolės apskr. gimė Bronius Vincas Aleksis (iki 1939 m. Aleksandravičius) – Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius, karininkas, pulkininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919-07-06 baigė Karo mokyklą,1919-1920 m. dalyvavo kovose su bolševikais ir lenkais. 1927 m. baigė Grenoblio politechnikos institutą, 1932 m. – aukštuosius elektrotechnikos, pašto ir telegrafo mokslus Paryžiuje. 1927 m. paskirtas į Ryšių batalioną, 1928 m. perkeltas į Kauno radijo stotį inžinieriumi. 1933 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1936 m. tapo Karo technikos valdybos Tiekimo skyriaus viršininku. 1933-1937 m. – Aukštųjų karo technikos kursų telegrafo-telefono kabineto vedėjas. 1941-06-14 suimtas ir nuteistas 10 metų. Mirė 1992 m. spalio 6 d. Kaune. Palaidotas senosiose Marijampolės kapinėse.

Categories: