1901 m. sausio 7 d. Rudaminoje, Seinų apskr. (Lazdijų sav.) gimė Antanas Starkus – gydytojas patologas, anatomas, medicinos mokslų daktaras, docentas, Lietuvos savanoris, kapitonas. 1919 m. baigė Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją ir savanoriu stojo į kariuomenę, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1928 m. baigė Lietuvos universitetą. 1928-1931 m. dirbo gydytoju Vabalninke. 1931–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno kunigų seminarijoje. 1937 m. tobulinosi Ženevos universiteto Patologijos institute, 1937-1940 m. dirbo Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos Biologijos skyriaus vedėju. 1940-1943 m. dėstė Vilniaus universitete. 1943 m. gestapo suimtas ir įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Po karo apsigyveno Švedijoje, 1947 m. persikėlė į JAV. Mirė 1975 m. rugpjūčio 17 d. Brukline, JAV.

Categories: