1910 m. vasario 14 d. Stavrygalos k., Širvintų raj. gimė Alfonsas Tiešis – nusipelnęs mokytojas, vertėjas. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, polonistiką ir pedagogiką. 1937 m. pradėjo dirbti Kauno gimnazijose, 1939 m. paskirtas Darbo rūmų progimnazijos direktoriumi. Daug rašė į tuometinę spaudą, paskelbė daugiau nei 100 publikacijų įvairiomis temomis. 1940 m. paskirtas Marijampolės II vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, 1945–1947 m. I vidurinės mokyklos direktoriumi. Atleistas iš šių pareigų daugiau nei dešimtmetį dirbo Grožinės literatūros leidyklos neetatiniu vertėju ir redaktoriumi. 1948 m. paskirtas į Marijampolės mokytojų seminariją, 1952–1970 m. ėjo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Parašė ir išleido lietuvių literatūros vadovėlį. Išvertė A. Tolstojaus „Emigrantai“, J. Hašeko „Šaunusis kareivis Šveikas“ ir kt. Mirė 1992 m. lapkričio 23 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

Categories: