1931 m. kovo 17 d. Vytautiškių k., Krosnos valsč., Marijampolės apskr. (dabar Lazdijų sav.). gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė – pedagogė, Laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė, politinė kalinė. Mokėsi Saltininkų pradžios mokykloje ir Krosnos progimnazijoje. 1947 m. įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją. 1945 m. įsijungė į rezistencinę veiklą. Palaikė ryšį tarp Perkūno rinktinės, Palių ir Kalniškės partizanų. Nuo 1946 m. – Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Liepos būrio ir Vytauto rinktinės partizanų būrių ryšininkė, nuo 1947 m. palaikė ryšį tarp Tauro apygardos Vytauto ir Dainavos apygardos Šarūno rinktinių. 1949 m. suimta. Kalėjo Komių ASSR Intos ir Lemiu Ypatingo režimo lageriuose. 1955 m. baigė Alytaus pedagoginę mokyklą, 1970 m. – Šiaulių pedagoginį institutą. Iki 1986 m. dirbo mokytoja. Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėja ir ilgametė vedėja. Mirė 2020 m. rugsėjo 26 d. Palaidota naujosiose Marijampolės kapinėse.

Categories: