1930 m. gruodžio 31 d. Marijampolės valstybinio knygyno (bibliotekos) fonde buvo 4451 knygos ir 420 abonentų (skaitytojų), kurie per metus perskaitė 6769 knygas. Visas knygyno fondas pagal šakas: Beletristika ir žurnalai – 46,5%; Filosofija – 1%; Tikyba – 2%; Visuomenės mokslai – 5%; Kalbotyra, filologija – 3%; Matematika ir gamta – 3%; Taikomieji mokslai – 6%; Menas – 6,5%, Literatūra – 2%; Istorija ir geografija – 7%.

Categories: