1947 m. Elvyra Naudžiūtė – Sabaliauskienė pradėjo dirbti Marijampolės viešosios valstybinės bibliotekos vedėja, nuo 1950 m. – Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėja. Dirbo iki 1952 m. pabaigos (arba 1953 m. sausio).

Categories: