1941 m. gruodžio 8 d. Pielkavos k., Igliškėlių valsč., Marijampolės apskr. gimė Romas Gudaitis – rašytojas, redaktorius, pedagogas, Kovo 11-osios akto signataras. Mokėsi Mokolų pradinėje, Jono Jablonskio vidurinėje ir Suaugusiųjų vakarinėje mokyklose. 1988-1990 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu Marijampolės nacionalinėje teritorinėje rinkimų apygardoje, 1989-1990 m. buvo TSRS Aukščiausiosios tarybos narys. 1990-1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) narys. Yra išleidęs knygas: „Sėjėjai“ (1981), „Lemties broliai“ (1983), „Kartos“ (1985), „Metaforų medžiotojai“ (1987), „Chamskio eros rytas“ (1996), „Mes – iš peršautų dainų krašto“ (2000), „Invazija į Prahą ir širdis: jauni, kvaili, gražūs“ ( 2011), „Piemuo norėjo Hamletu būti“ (2013), „Vytauto vergo įdagas“, „Rudnia iškeliauja į dangų: novelės“ (2016). Parašė kino scenarijų ir pjesių, paskelbė nemažai eseistinių bei publicistinių straipsnių, taip pat teorinių ir kritinių straipsnių kino meno klausimais.

Categories: