1954 m. Bronius Grimalauskas pradėjo dirbti Marijampolės (nuo 1955 m. Kapsuko) rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo iki 1959 m.

Categories: