1974 m. paskelbus TSKP CK nutarimą „Dėl bibliotekų vaidmens didinimo, komunistiškai auklėjant darbo žmones ir spartinant mokslinę techninę pažangą“, prasidėjo valstybinių masinių bibliotekų centralizavimas. Kapsuko (Marijampolės) rajono masinių bibliotekų centralizacija buvo baigta 1976 m.

Categories: