1923 m. spalio 8 d. „… nuo š/m spalio 8 d. iš man pavesto knygyno, knygos vietiniams gyventojams išduodamos nuo 3 – 6 (15 – 18) val. kasdien, valstiečiams -šventadieniais nuo 1 – 2 (13 – 14) val., esant reikalui ir ilgiau. Knygyno raštinė veikia kasdien nuo 11 – 1 (13) val.“ // Valstybės centrinio knygyno (bibliotekos) Marijampolės skyriaus vedėjos 1923-10-22 pareiškimas Švietimo ministerijos bendrųjų reikalų skyriui. LVCA, F.391, A.4, B.1296, L.85.

Categories: