Nuo 1961 m. iki 1983 m. šiame pastate Vytauto g. (Černiachovskio g. Nr. 33) veikė Kapsuko rajoninės vaikų bibliotekos, vėliau Kapsuko centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

Categories: