1991 m. birželio 14 d. Vytauto Didžiojo parke atidengta Kančių koplytėlė. Šios koplytėlės statybą inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Marijampolės skyrius (LPKTS MS), projektavo architektas Zenonas Galadauskas. Paminklas skirtas 1941-06-14 Sovietų Sąjungos pradėtiems masiniams Lietuvos žmonių trėmimams į Sibirą atminti. Papėdėje įmūrytas užrašas: „Naktiniuos tardymuos melu apraizgė ir smurtu vertė nekaltus išduot. / Nuo gimto kelmo su krauju mus plėšė./Sumindė batais kaustytais žaizdas.“ ( A. Miškinis). Skaityti daugiau.

Categories: