1901 m. gruodžio 24 d. Odesoje (Rusija) gimė Antanas Gaušas – Lietuvos karo veikėjas, pulkininkas. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklą. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1923 m. paskirtas kuopos vadu, nuo 1931 m. dirbo Vyriausiajame štabe. 1933 m. baigė Prahos generalinio štabo akademiją. 1936 m. buvo paskirtas Devintojo pėstininkų pulko vadu, nuo 1937 m. – Marijampolės įgulos viršininku. SSRS okupavus Lietuvą, atleistas iš pulko vado pareigų. Nuo 1943 m. – Panevėžio apskrities viršininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV. Mirė 1964 m. kovo 15 d. Čikagoje, JAV.

Categories: