1953 m. rugpjūčio mėn. Algirdas Brazaitis pradėjo dirbti Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo neilgai: iki 1953 m. pabaigos arba iki 1954 m. pradžios.

Categories: