1959 m. Algimantas Grinčelaitis pradėjo dirbti Kapsuko (Marijampolės) rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo iki 1963 m.

Categories: