2020 m. balandžio 28 d. daugiau nei mėnesį dėl COVID-19 pandemijos uždaryta biblioteka atvėrė duris skaitytojams. Kadangi į bibliotekos patalpas buvo įleidžiama tik po 2 lankytojus, prie bibliotekos durų nusidriekė žmonių eilė. Skaitytojams buvo galima pasiūlyti tik nedidelį paslaugų komplektą: knygų išdavimą, kopijavimo ir spausdinimo paslaugas. Lankytojų aptarnavimas buvo organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimu Nr. V – 974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“.

Categories: