2017 m. balandžio 24 d. visuomenei pristatytas Marijampolės krašto internetinis portalas NORIU ŽINOTI. Tai virtualus Marijampolės krašto informacijos viešinimo kanalas, nešantis žinią visiems besidomintiems praeitimi, dabartimi ar net ateitimi. Čia kaupiama įvairialypė informacija, perteikta tekstine ir vaizdine forma ar netgi video medžiaga. Šis portalas išsirutuliojo iš 2014 m. sukurto virtualaus žinyno „Marijampolės gatvės“. Portalą kūrė 7 žmonių komanda: Vaidas Baranauskas, Laurynas Bendorius, Vaida Juselytė, Augustina Miknevičiūtė, Povilas Mikulionis, Jūratė Pajaujienė ir Loreta Skinkienė.

Categories: