1943 m. balandžio 1 d. Švietimo valdybos pradžios mokslo departamentui buvo pateikta anketa. Biblioteka užima du (48 m2) kambarius Laisvės g. Nr. 5. Bibliotekos fonde yra 2867 knygos. Biblioteka neveikia, nes knygos neįrištos. Veikia tik skaitykla. Rašoma, kad biblioteka įsteigta (faktiškai atkurta) 1942 m. balandžio mėnesį, tačiau dar 1941 m. pabaigoje bibliotekai buvo skirtos naujos patalpos ir pradėta pildyti inventorinė knyga.

Categories: