1923 m. balandžio 13 d. Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui adresuotame rašte apie Marijampolės centrinio knygyno (bibliotekos) filialą rašoma: „Jis užima vieną kambarėlį apskrities savivaldybės bute; kambarėlis žema tvorele perskirtas į 2 skyrius; viename randasi sena suirusi spinta, kurioje patalpintos knygos; kitos knygos guli ant grindų; vienas mažytis stalelis, viena taburetė – tai ir visi baldai… Knygyne viso randasi suregistruotų ir sukataloguotų 1162 knygos; iš jų 250 su aptaisais, likusios 912 be aptaisų. Ėmėjai daugiausia moksleiviai ir keletas kareivių. Skaitytojų labai mažai.“

Categories: