1981 m. kovo 2 d. iškilmingai atidarytos naujos specialiai Kapsuko miesto centrinei bibliotekai projektuotos patalpos P. Kriaučiūno g. (tuomet M. Melnikaitės g.). Bibliotekai skirtas 826 m2 plotas, pirmas penkiaaukščio gyvenamojo namo aukštas. Čia įsikūrė abonementas, metodikos, spaudinių tvarkymo (komplektavimo) skyriai, ūkio dalis, direkcija.

Categories: