1881 m. sausio 10 d. Meškučių k. Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Vyšniauskas – kunigas, Lietuvos savanoris, visuomenės veikėjas, antisovietinių partizanų kapelionas. Baigė Seinų kunigų seminariją. Dirbo vikaru Plutiškėse, Gelgaudiškyje, Liubave ir Punske. Studijas tęsė Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1914 m. Monréalyje (Kanadoje) pastatydino bažnyčią ir įsteigė lietuvių parapiją bei 4 lietuviškas mokyklas. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Kaip kapelionas ir sanitaras dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose.1921 m. iš kariuomenės atleistas. Dirbo įvairiose Lietuvos parapijose klebonu. Pastatė bažnyčias Aleksote (Kaunas), Mišiurkėje (Šakių apskr.). Per nacių Vokietijos okupaciją savo sodyboje slėpė žydų šeimą. 1944 m. tapo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanų kapelionu. 1948 m. suimtas. Žuvo 1949 m. sausio 28 d. Dubravlag (Mordovija) lageryje. 1991 m. Ilguvos bažnyčios šventoriuje supiltas simbolinis kapas ir pastatytas paminklas.

Categories: