Marijampolė

Asmenybės, biblioteka

Paieška

BIBLIOTEKA

1921
1921-09-01

Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka)

Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka)

1921 m. rugsėjo 1 d. Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka).1921-1924 m. biblioteka glaudėsi Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41). Pradžia buvo sunki: biblioteka neturėjo patalpų, jaunos valstybės skiriamų lėšų neužteko net leidinių naujienoms įsigyti, nekalbant apie įvairių mokslo šakų literatūrą. Skaitytojų poreikiai buvo didesni už bibliotekos galimybes...Skaityti daugiau

1921-09-01

Izabelė Natkevičaitė – pirmoji bibliotekos vedėja

1921 m. rugsėjo 1 d. Izabelė Natkevičaitė (Natkevičiūtė) pradėjo dirbti Marijampolės centralinio valstybės knygyno (bibliotekos) vedėja.  1923 m. gegužės 15 d. buvo Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų departamento sprendimu atleista iš šių pareigų.

1923
1923-04-13

Po revizijos

1923 m. balandžio 13 d. Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui adresuotame rašte apie Marijampolės centrinio knygyno (bibliotekos) filialą rašoma: „Jis užima vieną kambarėlį apskrities savivaldybės bute; kambarėlis žema tvorele perskirtas į 2 skyrius; viename randasi sena suirusi spinta, kurioje patalpintos knygos; kitos knygos guli ant grindų; vienas mažytis stalelis, viena..Skaityti daugiau

1923-06-25

Marija Žičkauskaitė-Dailydienė

1923 m. birželio 25 d. Marija Žičkauskaitė-Dailydienė pradėjo dirbti Valstybės centrinio knygyno (bibliotekos) Marijampolės skyriaus vedėja, nuo 1936 m. Marijampolės viešosios bibliotekos vedėja. Šiose pareigose dirbo iki 1942 m. birželio 24 d.

1923-10-08

Bibliotekos darbo laikas

1923 m. spalio 8 d. „… nuo š/m spalio 8 d. iš man pavesto knygyno, knygos vietiniams gyventojams išduodamos nuo 3 – 6 (15 – 18) val. kasdien, valstiečiams -šventadieniais nuo 1 – 2 (13 – 14) val., esant reikalui ir ilgiau. Knygyno raštinė veikia kasdien nuo 11 – 1..Skaityti daugiau

1930
1930-12-31

Fondas ir skaitytojai

1930 m. gruodžio 31 d. Marijampolės valstybinio knygyno (bibliotekos) fonde buvo 4451 knygos ir 420 abonentų (skaitytojų), kurie per metus perskaitė 6769 knygas. Visas knygyno fondas pagal šakas: Beletristika ir žurnalai – 46,5%; Filosofija – 1%; Tikyba – 2%; Visuomenės mokslai – 5%; Kalbotyra, filologija – 3%; Matematika ir gamta..Skaityti daugiau

1935
1935-01-27

Petro Kriaučiūno vardo skaitykla

1935 m. sausio 27 d. „Mūsų kraštas“ rašo, kad Marijampolėje prie Valstybinio centralinio knygyno (bibliotekos) veikia Petro Kriaučiūno vardo skaitykla. Tai pirmoji bibliotekos sąsaja su garbaus Sūduvos krašto švietėjo ir lietuvybės žadintojo vardu.

1936
1936-10-01

Viešųjų valstybinių bibliotekų įstatymas

1936 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo 1936 m. rugpjūčio 10 d. priimtas Viešųjų valstybinių bibliotekų įstatymas Nr. 544-3784. Priėmus šį įstatymą, Centrinis Valstybės knygynas tapo Valstybės centrine biblioteka, o jo skyriai – valstybinėmis viešosiomis bibliotekomis.

1937
1937-01-01

Bibliotekai suteiktas Petro Kriaučiūno vardas

Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos antspaudas

1937 m. bibliotekai suteiktas Petro Kriaučiūno vardas. Mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė išsaugojo ir padovanojo šį faktą liudijančią knygą – V. Rachmanova, „Naujųjų žmonių fabrikas“ (1936 m.) su bibliotekos antspaudu.

1938
1938-02-23

Turtinama biblioteka

1938 m. vasario 5 d. laikraštyje „Suvalkų kraštas“ rašoma: „Turtinama biblioteka. Marijampolės valst. viešoji biblioteka ir prie jos esanti skaitykla paskutiniu laiku turi gana daug skaitytojų, kurių į dieną skaityklą aplanko 50-60. Todėl Švietimo ministerija rūpinasi nuolatiniu skaityklos plėtimu, išrašydama didelį skaičių laikraščių ir žurnalų. Viso šiuo metu skaityklą lanko..Skaityti daugiau

1938-06-11

III Baltijos valstybių bibliotekininkų kongresas

Suvalkų kraštas. – 1938, birž. 11, p. 1.

1938 m. birželio 11 d. III-ojo Baltijos valstybių bibliotekininkų kongreso dalyviai lankėsi Marijampolėje. Apsilankę Marijonų bibliotekoje, rinkosi Marijampolės valstybinės Mergaičių gimnazijos salėje, kur išklausė tris paskaitas. III Baltijos valstybių bibliotekininkų kongresas Marijampolėje // Suvalkų kraštas. – 1938, birž. 11, p. 1.

1941
1941-06-22

Sudegė biblioteka

1941 m. birželio 22 d. Fašistinės Vokietijos aviacijai bombarduojant Marijampolę, biblioteka sudegė. Kartu su pastatu sudegė du dešimtmečius kauptas knygų fondas (apie 8000 tomų knygų) bei visi bibliotekos dokumentai. Biblioteką teko atkurti iš naujo. 1941 m. pabaigoje bibliotekai buvo skirtos naujos patalpos Bažnyčios g. Nr. 5. Pirmosios 54 knygos buvo..Skaityti daugiau

1942
1942-06-24

Izabelė Dumčiūtė

1942 m. birželio 24 d. Marijampolės valstybinės viešosios bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Izabelė Dumčiūtė. Šias pareigas ėjo iki 1946 m. Tik 1944 m. keletą mėnesių bibliotekos vedėju dirbo J. Kudrevcevas. Izabelė Dumčiūtė gimė 1920 m. rugpjūčio 1 d. Marijampolės valsč., Degučių k.. baigė gimnaziją ir kurį laiką dirbo Marijampolės miesto..Skaityti daugiau

1942-08-28

Kad žiemą nesušaltum

1942 m. rugpjūčio 28 d. Marijampolės miesto viešoji biblioteka iš Marijampolės butų biuro gauna raštą, puikiai atspindintį to meto buities aktualijas: „Pranešu, kad Tamstai pavestos įstaigos proporcingai užimam plotui, centraliniam šildymui šiam žiemos sezonui reikalinga 20 kv. m. kuro-malkų. Minėtas kuras-malkos reikalinga miške patiems pagaminti ir pristatyti vieton. Tuo reikalu..Skaityti daugiau

1943
1943-04-01

Iš 1943 m. anketos…

1943 m. balandžio 1 d. Švietimo valdybos pradžios mokslo departamentui buvo pateikta anketa. Biblioteka užima du (48 m2) kambarius Laisvės g. Nr. 5. Bibliotekos fonde yra 2867 knygos. Biblioteka neveikia, nes knygos neįrištos. Veikia tik skaitykla. Rašoma, kad biblioteka įsteigta (faktiškai atkurta) 1942 m. balandžio mėnesį, tačiau dar 1941 m...Skaityti daugiau

1944
1944-01-01

J. Kudrevcevas

J. Kudrevcevas

1944 m. vos kelis mėnesius Marijampolės miesto viešosios bibliotekos vedėju dirbo J. Kudrevcevas.

1944-03-08

Iš 1944 m. anketos…

1944 m. kovo 8 d. Statistikos valdybai parengtoje anketoje rašoma, kad biblioteka buvo atvira skaitytojams nuo 10 – 16 val, prieš šventadienius nuo 10 – 13 val. Bibliotekos fondą sudarė 1108 knygos (jaunimo literatūra – 86, beletristika – 594, mokslo veikalai – 28, kitos – 400). 1943 m. biblioteka gaudavo..Skaityti daugiau

1946
1946-01-01

Įsteigtas vaikų literatūros skyrius

Joana Žiemienė

1946 m. Marijampolės viešojoje valstybinėje bibliotekoje įsteigtas vaikų literatūros skyrius. Juozas Penčyla buvo pirmasis skyriaus vedėjas (bibliotekininkas). Jam išėjus į pensiją skyrius perduodamas neilgai dirbusiai Jonai Narušytei. Antanas Aleknavičius vaikų literatūros skyriui (nuo 1948 m. vaikų biblioteka) vadovavo iki 1953 m. Bibliotekininke dirbo Joana Žiemienė (iki 1957 m.).

1947
1947-01-01

Elvyra Naudžiūtė

Elvyra Naudžiūtė

1947 m. Elvyra Naudžiūtė – Sabaliauskienė pradėjo dirbti Marijampolės viešosios valstybinės bibliotekos vedėja, nuo 1950 m. – Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėja. Dirbo iki 1952 m. pabaigos (arba 1953 m. sausio).

1948
1948-01-01

Marijampolėje įsteigta vaikų biblioteka

1948 m. Marijampolės viešosios valstybinės bibliotekos Vaikų literatūros skyrius performuojamas į savarankišką biblioteką.

1950
1950-01-01

Marijampolės rajoninė biblioteka

1950 m. Marijampolei tapus rajoninio pavaldumo miestu, Marijampolės viešoji valstybinė biblioteka pradėta vadinti Marijampolės rajonine biblioteka.

1953
1953-01-01

Elena Čižauskaitė

Elena Čižauskaitė

1953 – 1961 m. Marijampolės (nuo 1955 m. Kapsuko) rajoninei vaikų bibliotekai vadovavo Elena Čižauskaitė. Vėliau (apie 1973 m.) dirbo Marijampolės kultūros mokyklos vedėja. Kapsuko rajoninės vaikų bibliotekos kronika [segtuvas] : pradėta 1966 m., baigta 1973 m. – [Marijampolė]. – [40] p. : iliustr.

1953-01-31

Henrikas Barauskas

Henrikas Barauskas

1953 m. sausio 31 d.  Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėju pradėjo dirbti Henrikas Barauskas. Henrikas Barauskas gimė 1928 m. balandžio 20 d. Marijampolėje, tarnautojų šeimoje. 1942-1949 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1949-1951 m. Vilniaus J.Tallat – Kelpšos muzikos mokykloje. 1951 m. pradėjo dirbti Marijampolės vykdomajame komitete: 1951-1952 m. – Kultūros švietimo darbo..Skaityti daugiau

1953-08-23

Algirdas Brazaitis

1953 m. rugpjūčio mėn. Algirdas Brazaitis pradėjo dirbti Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo neilgai: iki 1953 m. pabaigos arba iki 1954 m. pradžios.

1954
1954-01-01

Statistika

1954 m. Kapsuko rajoninės bibliotekos fonduose buvo 11658 egz. knygų: visuomenės mokslų literatūra – 404; gamtos mokslų literatūra – 1134; techninė literatūra – 774; žemės ūkio literatūra – 1616; grožinė literatūra – 3700; kitų mokslo šakų literatūra – 411.

1954-01-01

Bronius Grimalauskas

1954 m. Bronius Grimalauskas pradėjo dirbti Marijampolės (nuo 1955 m. Kapsuko) rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo iki 1959 m.

1955
1955-04-09

Kapsuko rajoninė biblioteka

Kapsuko rajoninė biblioteka

1955 m. balandžio 9 d. Marijampolės miestas buvo pavadintas Kapsuku, todėl Marijampolės rajoninė biblioteka pradėta vadinti Kapsuko rajonine biblioteka.

1959
1959-01-01

Algimantas Grinčelaitis

1959 m. Algimantas Grinčelaitis pradėjo dirbti Kapsuko (Marijampolės) rajoninės bibliotekos vedėju. Dirbo iki 1963 m.

1961
1961-01-01

Bibliotekos būstinės

Bibliotekos būstinės

Nuo 1961 m. iki 1983 m. šiame pastate Vytauto g. (Černiachovskio g. Nr. 33) veikė Kapsuko rajoninės vaikų bibliotekos, vėliau Kapsuko centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

1961-01-01

Biblioteka keliasi į naujas patalpas

Fot. Vladislovo Skaricko

1961 m. Kapsuko (Marijampolės) rajoninė biblioteka išsikėlė į naujas patalpas Vilkaviškio g. Nr. 1 (Bartlingio vaistinė). Bibliotekos vedėja pradeda dirbti Janina Arbačiauskienė.

1962
1962-01-01

Panaikinta vaikų biblioteka

1962 m. Lietuvoje buvo panaikintos vaikų bibliotekos. Fondai išdalinti mokyklų bibliotekoms. Kapsuko rajoninę biblioteką ištiko tas pats likimas. Dar 1958 m. bibliotekos fonduose buvo 27 209 knygos.

1963
1963-01-01

Janina Arbačiauskienė

Janina Arbačiauskienė

1963 m. – 2002 m. gegužės 7 d. beveik 40 metų bibliotekai vadovavo Janina Arbačiauskienė. Janina Vaitkevičiūtė – Arbačiauskienė gimė 1936 m. sausio 8 d. Marijampolėje. 1954 m. baigė Marijampolės 2-ąją vidurinę mokyklą ir pradėjo dirbti klubo skaityklos vedėja, nuo 1956 m. – Kapsuko rajoninėje vaikų bibliotekoje. 1958 m. įstojo..Skaityti daugiau

1965
1965-01-01

Atkuriamos vaikų bibliotekos

1965 m. Lietuvoje taip pat ir Kapsuke (Marijampolėje) atkuriamos vaikų bibliotekos. Kapsuko rajoninė vaikų biblioteka gauna 9900 egz. vaikams skirtos literatūros. Vaikų biblioteka egzistavo iki masinių bibliotekų centralizavimo. 1976 m. Kapsuko rajoninė vaikų biblioteka tampa Kapsuko miesto centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi.

1974
1974-01-01

Bibliotekų centralizavimas

1974 m. paskelbus TSKP CK nutarimą „Dėl bibliotekų vaidmens didinimo, komunistiškai auklėjant darbo žmones ir spartinant mokslinę techninę pažangą“, prasidėjo valstybinių masinių bibliotekų centralizavimas. Kapsuko (Marijampolės) rajono masinių bibliotekų centralizacija buvo baigta 1976 m.

1976
1976-01-01

Kapsuko miesto centrinė biblioteka

1976 m. pasibaigus Kapsuko (Marijampolės) rajono masinių bibliotekų centralizacijai, Kapsuko rajoninė biblioteka pavadinta Kapsuko miesto centrine biblioteka.

1981
1981-01-01

Bibliotekos būstinės

Iki 1981 m. Kapsuko (Marijampolės) centrinė biblioteka su didesne dalimi skyrių buvo įsikūrusi Gagarino g. (šiandieną Vilkaviškio g.) Nr. 1. Pastatas buvo žinomas V. Bartlingio vaistinės vardu. 396 m2 plote buvo skaitykla, skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos ir metodikos skyriai.

1981-01-01

Bibliotekos būstinės

Bulotos namas

Iki 1981 m. šiame pastate (Vaičaičio g. Nr. 16) buvo įsikūrę bibliotekos Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyrius su mainų rezerviniu fondu ir saugykla.

1981-03-02

Naujos patalpos bibliotekai

Naujos patalpos bibliotekai

1981 m. kovo 2 d. iškilmingai atidarytos naujos specialiai Kapsuko miesto centrinei bibliotekai projektuotos patalpos P. Kriaučiūno g. (tuomet M. Melnikaitės g.). Bibliotekai skirtas 826 m2 plotas, pirmas penkiaaukščio gyvenamojo namo aukštas. Čia įsikūrė abonementas, metodikos, spaudinių tvarkymo (komplektavimo) skyriai, ūkio dalis, direkcija.

1983
1983-08-24

Priestato atidarymas

Priestato atidarymas 1983-08-24 Fot. Romas Linionis

1983 m. rugpjūčio 24 d. atidaromas specialiai bibliotekai projektuotas priestatas (Vytauto g. 20). Visi bibliotekos skyriai įsikuria po vienu stogu. Daugiau kaip 2600 m2 bibliotekos pastate įrengiami Bibliografijos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Metodikos ir Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriai, skaityklos ir saugyklos. Patalpos buvo aprūpintos nauju inventoriumi, meno kūriniais. Pastato..Skaityti daugiau

1983-08-24

Keramikos pano

Keramikos pano

1983 m. keramikė Janina Džervutė sukūrė įspūdingą pano, puošiantį bibliotekos priestato laiptinę. Pano aukštis 5,20 m, plotis 2,80 m. Susideda iš 91 (40×40 cm) segmentų. Moteris su tunika, plunksna ir popieriaus ritiniu greičiausiai vaizduoja vieną iš Mūzų.

1983-11-24

Lėlių teatras- “Trivainėlis”

Lėlių teatras TRIVAINĖLIS

1983 m. lapkričio 24 d. įvyko, tuomet dar Kapsuko centrinės bibliotekos, Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatriuko „Trivainėlis“ pirmojo spektaklio Kosto Kubilinsko eiliuotos paskos „Katinėlis ir gaidelis“ premjera. Teatriuką įkūrė dvi talentingos moterys: Vaikų literatūros skyriaus vedėja Monika Bilbokienė ir bibliotekininkė Vitalija Ramanauskienė. Monika Bilbokienė kūrė ir gamino lėles, rašė scenarijus..Skaityti daugiau

1985
1985-12-31

Statistika

Fot. Romas linionis

1985 m. gruodžio 31 d. Kapsuko miesto centrinės bibliotekos fonde buvo 113 579 leidiniai. Bibliotekoje skaitė 6698 skaitytojai, kuriems per metus išduota 146 632 leidiniai. Visas knygyno fondas pagal šakas: visuomeninė politinė literatūra – 18075, gamtos mokslų literatūra – 5905, technikos literatūra – 4747; žemės ūkio literatūra – 3229, meno..Skaityti daugiau

1990
1990-07-25

Sugrąžintas Petro Kriaučiūno vardas

Sugrąžintas Petro Kriaučiūno vardas

1990 m. liepos 25 d. Marijampolės miesto valdybos potvarkiu Nr. 136 bibliotekai sugrąžintas Sūduvos krašto švietėjo ir lietuvybės žadintojo Petro Kriaučiūno vardas

1991
1991-01-01

Pokyčiai Marijampolės rajono bibliotekų struktūroje

Pokyčiai Marijampolės rajono bibliotekų struktūroje

1991 m. įkuriamas Marijampolės rajonas, o Marijampolės rajone buvusi bibliotekų sistema suskyla į 2 dalis: miesto ir rajono viešųjų bibliotekų tinklus. Centrinė biblioteka tampa miesto biblioteka su 3 filialais mieste, o bibliotekos kaimo teritorijoje perduodamos apylinkių taryboms. Šių bibliotekų fondų komplektavimas pavedamas naujai įkurtam Bibliotekų centrui prie rajono Švietimo skyriaus.

1995
1995-01-01

Exlibrisas bibliotekai

Exlibrisas bibliotekai

1995 m., minint penktąsias Petro Kriaučiūno vardo sugrąžinimo metines, dailininkė Geda Adomaitytė-Jakubauskienė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai sukūrė ekslibrisą.

1997
1997-02-16

Apdovanota bibliotekos vadovė

Apdovanota bibliotekos vadovė

1997 m. vasario 16 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.( LR Prezidento dekretas Nr.1200, 1997-02-10.)

2000
2000-01-01

Bibliografijos rodyklė „Petras Kriaučiūnas“

Bibliografinė rodyklė Petras Kriaučiūnas

2000 m. bibliografė, kraštotyrininkė Dalia Giniuvienė parengė bibliografijos rodyklę „Petras Kriaučiūnas“. Rodyklę išleido Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka. Petras Kriaučiūnas : [kultūros veikėjas, pedagogas] : bibliografijos rodyklė / Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka ; sudarė Dalia Giniuvienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2000. – 79.

2001
2001-01-01

LIBIS

LIBIS

2001 m. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje pradedama diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), kuriamas elektroninis katalogas.

2002
2002-01-01

Reorganizacija

2002 m. sausio 1 d. pradeda dirbti kokybiškai nauja bibliotekų sistema, apjungianti Viešąją biblioteką, 1 filialą mieste ir 25 kaimo filialus. 2001 m., vykdant administracinę reformą, vėl buvo naikinamas Marijampolės rajonas, atskiriamos Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybės, o Marijampolės miestas ir dalis kaimiškųjų teritorijų tapo Marijampolės savivaldybe. Bibliotekų centras ir kaimo..Skaityti daugiau

2002-04-01

Interneto prieiga vartotojams

2002 m. balandžio mėn. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje Informacijos skyriuje įrengiama pirmoji viešoji interneto prieiga vartotojams.

2002-05-07

Daiva Kirtiklienė

Daiva Kirtiklienė Fot. Augustina Miknevičiūtė

2002 m. gegužės 7 d. Daiva Kirtiklienė pradėjo dirbti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktore. Daiva Kirtiklienė gimė Šiauliuose. 1968 – 1977 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje, 1978 – 1984 m. studijavo VU Filologijos fakutete, 2008 m. baigė bibliotekų ir informavimo centrų vadybos magistrantūrą.1984 – 1993 m. dirbo..Skaityti daugiau

2003
2003-01-01

Bibliotekos tinklalapis

2003 m. sukurtas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos tinklalapis www.marijampole.mvb.lt.

2005
2005-08-17

Japonų meno paroda

Japonų meno paroda

2005 m. rugpjūčio 17 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta japonų menininko Hiroshige Ando (1794-1858) medžio graviūrų paroda „53 Tokaido trakto stotys“. Parodą pristatė Japonijos ambasados Lietuvoje patikėtinis Uasuji Odoko. Ši paroda – dalis programos „2005 ES- Japonijos mainų metai“ renginių. Paroda eksponuota iki rugsėjo 3 d.

2006
2006-01-01

Remontas

Remontas

2006 m. atnaujintas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos priestatas, kurio remontui buvo skirta 850 tūkst. Lt iš Valstybės investicijų programos ir Marijampolės savivaldybės lėšų.

2006-01-01

Leidinys apie biblioteką

Leidinys apie biblioteką

2006 m. išleista knyga „Tiltas, jungiantis dabartį su praeitimi“ skirta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 85 metų jubiliejui. Leidinį sudarė Laimutė Kraukšlienė. Tiltas, jungiantis dabartį su praeitimi ir ateitimi : Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai – 85 / sudarytoja Laimutė Kraukšlienė. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006. – 48..Skaityti daugiau

2007
2007-12-06

Atidarytas MULTICENTRAS

Multicentras, atidarymas, juostelę kerpa marijampolės meras Vidmantas Brazys ir Bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė

2007 m. gruodžio 6 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidarytas pirmasis Lietuvoje interaktyvus mokymosi centras MULTICENTRAS. Centre įrengtos aštuonios edukacinės laboratorijos, skirtos mokytis, pažinti, kurti ir tyrinėti. Marijampolės MULTICENTRAS ir jo dvynys Olštyne (Lenkija) įkurti pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities kaimynystės INTERREG IIIA ir TACIS programą...Skaityti daugiau

2010
2010-04-23

“Triobiškių dainos”

“Triobiškių dainos”

2010 m. balandžio 23 d. įvyko knygos „Triobiškių dainos“ pristatymas. Knygos sumanytoja ir sudarytoja – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja dr. Elvyra Kalindrienė. Leidinio bendraautoriai: etnografas Jaunius Vylius, dr. Milda Leonarda Adomaitytės-Balčiūnienė, prof. Algirdas Sabaliauskas, Vytautas Mešlius. Leidinį finansavo: LR Kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondas, Marijampolės savivaldybė,..Skaityti daugiau

2014
2014-11-04

Virtualus žinynas “Marijampolės gatvės”

Virtualus žinynas “Marijampolės gatvės”

2014 m. lapkričio 4 d. įvyko virtualaus žinyno „Marijampolės gatvės“ pristatymas. Žinyną sukūrė Vaidas Baranauskas ir Loreta Skinkienė. 2017 m. žinynas tapo portalo „Noriu žinoti“ dalimi.

2015
2015-04-27

Alma Stočkuvienė – geriausia Lietuvos bibliotekininkė

Alma Stočkuvienė – geriausia Lietuvos bibliotekininkė

2015 m. balandžio 27 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei Almai Stočkuvienei suteiktas 2014 m. geriausio bibliotekininko vardas. Garbingas vardas ir solidi LR Kultūros ministerijos premija skirta už inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės filialo projektą. Šios bibliotekos infrastruktūra pritaikyta šeimoms su..Skaityti daugiau

2015-05-07

Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai

Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai

2015 m. gegužės 7 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje užgimė nauja tradicija – „Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai“. Pirmieji skaitymai buvo skirti Europos tautų pasakų meistrams. Idėjos autoriai, organizatoriai, scenaristai, aktoriai, kostiumų ir grimų kūrėjai, garso operatoriai, scenos darbininkai – Vaikų ir jaunimo centro bibliotekininkai bei vadybininkai.

2017
2017-01-01

Prasidėjo bibliotekos remonto darbai

2017 m. sausio mėnesį prasidėjo pasirengimas bibliotekos remontui. Remontas pakoregavo Viešosios bibliotekos veiklą ir apimtis. Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriai dalį dokumentų fondų (10 – 15 procentų) perkėlė į Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro patalpas, kitą dalį – į sandėliavimo patalpas bibliotekos pastato pusrūsyje. Ir toliau buvo teikiamos paslaugos skaitytojams,..Skaityti daugiau

2017-04-27

Noriu žinoti

Noriu žinoti

2017 m. balandžio 24 d. visuomenei pristatytas Marijampolės krašto internetinis portalas NORIU ŽINOTI. Tai virtualus Marijampolės krašto informacijos viešinimo kanalas, nešantis žinią visiems besidomintiems praeitimi, dabartimi ar net ateitimi. Čia kaupiama įvairialypė informacija, perteikta tekstine ir vaizdine forma ar netgi video medžiaga. Šis portalas išsirutuliojo iš 2014 m. sukurto virtualaus..Skaityti daugiau

2018
2018-11-30

Bibliotekos remontas baigtas!

Augustinos Miknevičiūtės fot.

2018 m. lapkričio 30 d.  po beveik dvejus metus trukusio remonto Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka atvėrė duris lankytojams.

2018-11-30

Festivalis „Reali virtualybė“

Reali virtualybė 1 plakatas

2018 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis vyko didžiausias kompleksinis renginys – festivalis „Reali virtualybė“. Festivalis buvo įtrauktas į „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ renginių programą ir skirtas bibliotekos atidarymui po beveik dvejus metus trukusio remonto. Per dvi festivalio dienas Viešojoje bibliotekoje įvyko 13 renginių, apsilankė 2,5 tūkst...Skaityti daugiau

2020
2020-02-16

Apdovanota bibliotekos vadovė

Apdovanota bibliotekos vadovė

2020 m. vasario 16 d. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota Daiva Kirtiklienė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė, draugiškos bibliotekos idėjos skleidėja, inovatyvių sprendimų, skatinančių šalies viešųjų bibliotekų pažangą, puoselėtoja. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas Gitanas Nausėda. (LR Prezidento dekretas Nr.1K-207, 2020-02-13)

2020-02-27

„Metų jaunimo partneris“

„Metų jaunimo partneris“

2020 m. vasario 28 d., jau penkioliktą kartą vykusiame padėkos jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms vakare, biblioteka įvertinta nominacijoje „Metų jaunimo partneris“. Šis Marijampolės savivaldybės įsteigtas apdovanojimas už inovacinę veiklą ir jaunimui skirtų projektų įgyvendinimą, pagalbą jaunimui, įgyvendinant projektus, leidžia pasidžiaugti už pastebėtas pastangas ir skatina toliau būti atvira..Skaityti daugiau

2020-03-13

COVID-19 pandemija

COVID-19 pandemija

2020 m. kovo 13 d. dėl COVID-19 pandemijos LR Vyriausybei Lietuvoje paskelbus ribojimus Švietimo ir kultūros įstaigoms Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka užvėrė duris skaitytojams. Kovo 16 d. buvo įvestas visuotinis karantinas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktais nurodymais ir šalyje įvedus karantino laikotarpį, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir bibliotekos..Skaityti daugiau

2020-04-28

Karantinas švelninamas

Karantinas švelninamas

2020 m. balandžio 28 d. daugiau nei mėnesį dėl COVID-19 pandemijos uždaryta biblioteka atvėrė duris skaitytojams. Kadangi į bibliotekos patalpas buvo įleidžiama tik po 2 lankytojus, prie bibliotekos durų nusidriekė žmonių eilė. Skaitytojams buvo galima pasiūlyti tik nedidelį paslaugų komplektą: knygų išdavimą, kopijavimo ir spausdinimo paslaugas. Lankytojų aptarnavimas buvo organizuojamas..Skaityti daugiau

2020-12-10

Instaliacija Petro Kriaučiūno atminimui

Instaliacija Petro Kriaučiūno atminimui

2020 m. gruodžio 10 d. šalia bibliotekos iškilo Sūduvos krašto švietėjo ir lietuvybės žadintojo Petro Kriaučiūno atminimą įamžinanti meninė instaliacija. Kūrinio autorė – menininkė Jolita Vaitkutė. Portretas sukurtas iš lotyniškos abėcėlės raidyno išdėlioto tarp dviejų organinio stiklo lakštų. 240 cm. aukščio ir 160 cm pločio portrete panaudota apie 1200 (2-10..Skaityti daugiau