Marijampolė

Asmenybės, biblioteka

Paieška

DATOS IR FAKTAI

1831
1831-04-22

Įvyko Marijampolės mūšis (kautynės)

1931-04-22 Marijampolės mūšis kautynės. Aut. nežinomas

1831 m. balandžio 22 d. Kvietiškio dvaro laukuose tarp sukilėlių ir Rusijos imperijos kariuomenės įvyko Marijampolės mūšis (kautynės). 1830 m. prasidėjus sukilimui, Marijampolė atsidūrė sukilėlių ir Rusijos kariuomenės aktyvių veiksmų zonoje. Tų pačių metų gruodžio..Skaityti daugiau

1831-06-02

Į Marijampolę įžengė sukilėlių kariuomenė

Iliustracija iš brošiūros "1831 m. sukilimas Lietuvoje"

1831 m. birželio 2 d. į Marijampolę įžengė sukilėlių kariuomenė vadovaujama generolo Antano Gelgaudo (1792-04-27 – 1831-07-13). 1830–1831 m.  Abiejų Tautų Respublikos tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas kilo dėl nepasitenkinimo Rusijos valdžios politika. Sukilti..Skaityti daugiau

1901
1901-07-01

Įsteigta “Artojų” draugija

Įsteigta “Artojų” draugija

1901 m. liepos 1 d. įsteigta “Artojų” draugija – slapta Suvalkijos knygnešių ir draudžiamos lietuviškos literatūros organizacija. Veikė 1901-1905 m., plėtojo „Sietyno“ draugijos tradicijas.

1911
1911-09-28

Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda.

Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda.

1911 m. rugsėjo 28 d. Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda. Parodą surengė Žemės ūkio draugija „Žagrė“ ir Marijampolės ūkininkų draugovė, talkinamos „Žiburio“ draugijos.

1920
1920-01-28

Išleistas savaitraštis „Laisvė ir Žemė“

Išleistas savaitraštis „Laisvė ir Žemė“

1920 m. sausio 28 d. Marijampolėje išleistas savaitraščio „Laisvė ir Žemė“ pirmasis numeris. Leidėjas ir redaktorius V. Ulevičius. Tuometinis redakcijos adresas: Marijampolė, Prienų (Gedimino) g-vė, Nr. 5.

1930
1930-01-19

Išleistas laikraštis “Šventųjų bendravimas”

Išleistas laikraštis “Šventųjų bendravimas”

1930 m. sausio19 d. Marijampolėje išleistas Šv. Juozapo mirštantiems gelbėti ir Gyvojo rožančiaus brolijų laikraščio „Šventųjų bendravimas“ pirmasis numeris.

1930-01-31

Išleistas laikraštis „Marijampolės parapija“

Išleistas laikraštis „Marijampolės parapija“

1930 m. sausio 31 d. išėjo marijonų vedamos Marijampolės parapijos ir Marijonų Švč. Trejybės brolijos laikraščio „Marijampolės parapija“ pirmasis numeris.

1931
1931-10-15

Pradėjo veikti Marijampolės cukraus fabrikas

Pradėjo veikti Marijampolės cukraus fabrikas

1931 m. spalio 15 d. pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje cukraus fabrikas. Fabriką statė Čekoslovakijos firmos “ŠKODA” inžinieriai.

1941
1941-06-14

Marijampolėje prasidėjo masinis gyventojų trėmimas

Logotipas skirtas tremties 70 metinėms

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Tą dieną iš Marijampolės apskrities ištremti 595 žmonės. Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę..Skaityti daugiau

1941-06-22

Marijampolę bombardavo vokiečių aviacija

Marijampolę bombardavo vokiečių aviacija

1941 m. birželio 22 d. Fašistinė Vokietija pagal Barbarosos planą užpuolė Sovietų Sąjungą. Marijampolės miesto centras buvo subombarduotas vokiečių aviacijos.1941 m. birželio 23 d. miestą okupavo vokiečių kariuomenė.

1941-06-23

Į Marijampolę įžengė fašistinės Vokietijos kariuomenė.

Į Marijampolę įžengė fašistinės Vokietijos kariuomenė.

1941 m. birželio 23 d. Marijampolę okupavo Vokietijos kariuomenė. Išvakarėse, 1941-06-22 Fašistinės Vokietijos aviacija subombardavo miesto centrą.

1961
1961-09-01

Įkurtas vaikų choras “Vyturėlis”

1961 m. rudenį Marijampolėje suburtas berniukų choras „Vyturėlis“. Berniukų chorą įkūrė ir septyniolika metų jam vadovavo Lietuvos meno žymūnas, chorvedys Alfonsa Uzėla. 1962 m. choras surengė pirmuosius koncertus. 1966 m. kolektyvui buvo suteiktas pavyzdinio berniuko..Skaityti daugiau

1991
1991-01-01

Pradėtas leisti Marijampoliečių bendrijos laikraštis „Sugrįžimai“

Marijampoliečių bendrijos laikraštis

1991 m. sausio mėnesį pradėtas leisti Marijampoliečių bendrijos laikraštis „Sugrįžimai“. 1990-05-26 įsteigta Marijampoliečių bendrija po pusmečio pradėjo leisti laikraštį „Sugrįžimai“. Pavadinimą sugalvojo laikraščio redaktoriumi tapęs Justinas Sajauskas. Leidėju (formaliai) pradžioje buvo Marijampolės miesto savivaldybė ir..Skaityti daugiau

1991-06-14

Atidengta Kančių koplytėlė.

Atidengta Kančių koplytėlė.

1991 m. birželio 14 d. Vytauto Didžiojo parke atidengta Kančių koplytėlė. Šios koplytėlės statybą inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Marijampolės skyrius (LPKTS MS), projektavo architektas Zenonas Galadauskas. Paminklas skirtas 1941-06-14 Sovietų Sąjungos pradėtiems masiniams..Skaityti daugiau

2001
2001-11-24

Atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui

Atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui

2001 m. lapkričio 24 d.  ant Rygiškių Jono gimnazijos sienos atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui. Autoriai Julius Narušis ir Jonas Dulinskas.