Marijampolė

DATOS IR FAKTAI

Paieška

DATOS IR FAKTAI

1821
1821-02-07

Gimė Juozapas Gegužinskas

1821 m. vasario 7 d. (gimimo vieta nežinoma) gimė Juozapas Gegužinskas – kunigas marijonas. 1856-1861m. Marijampolės bei Igliaukos marijonų vienuolyno vyresnysis, Igliaukos metrikų vedėjas. 1863-1864 m. sukilimo metu rėmė sukilėlius. Buvo apkaltintas lankęs miške sukilėlių..Skaityti daugiau

1831
1831-04-22

Įvyko Marijampolės mūšis (kautynės)

1931-04-22 Marijampolės mūšis kautynės. Aut. nežinomas

1831 m. balandžio 22 d. Kvietiškio dvaro laukuose tarp sukilėlių ir Rusijos imperijos kariuomenės įvyko Marijampolės mūšis (kautynės). 1830 m. prasidėjus sukilimui, Marijampolė atsidūrė sukilėlių ir Rusijos kariuomenės aktyvių veiksmų zonoje. Tų pačių metų gruodžio..Skaityti daugiau

1831-06-02

Į Marijampolę įžengė sukilėlių kariuomenė

Iliustracija iš brošiūros "1831 m. sukilimas Lietuvoje"

1831 m. birželio 2 d. į Marijampolę įžengė sukilėlių kariuomenė vadovaujama generolo Antano Gelgaudo (1792-04-27 – 1831-07-13). 1830–1831 m.  Abiejų Tautų Respublikos tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas kilo dėl nepasitenkinimo Rusijos valdžios politika. Sukilti..Skaityti daugiau

1840
1840-01-19

Gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas

Gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas

1840 m. sausio 19 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas – pedagogas, kultūros veikėjas, varpininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir Varšuvos vyriausiosios mokyklos Juridinį skyrių. 1866..Skaityti daugiau

1850
1850-09-16

Gimė Petras Kriaučiūnas

Gimė Petras Kriaučiūnas

1850 m. rugsėjo 16 d. Papečkių (Girėnų) k., Vištyčio valsč. gimė Petras Kriaučiūnas – tautinio atgimimo lyderis, pedagogas, knygnešys, kalbininkas, eruditas, mokėjęs aštuonias kalbas. Jis savo asmeniniu pavyzdžiu, pedagoginiu darbu, visuomenine veikla ir įtaigiu žodžiu..Skaityti daugiau

1851
1851-11-23

Gimė Jonas Basanavičius

Gimė Jonas Basanavičius

1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių k., Bartninkų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Jonas Basanavičius – lietuvių tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, Vasario 16 Akto signataras, Lietuvos universiteto garbės narys, profesorius, Bulgarijos Mokslų akademijos..Skaityti daugiau

1860
1860-12-30

Gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas)

Gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas)

1860 m. gruodžio 30 d. Kubilių k., Būblelių valsč., Marijampolės apskr. gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas) – kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą. Visuomenėje įvardijamas, kaip lietuvių kalbos tėvas, jo darbai ypač reikšmingi lietuvių literatūrinei kalbai...Skaityti daugiau

1860-12-31

Gimė Silvestras Žukauskas

Gimė Silvestras Žukauskas

1860 m. gruodžio 31 d. Dovainiškių k., Pakruojo valsč., Šiaulių apskr. gimė Silvestras Žukauskas – generolas, visuomenės ir kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1883–1887 m. Vilniaus karo mokykloje. Buvo paskirtas į 112 Uralo pėstininkų pulką..Skaityti daugiau

1861
1861-01-02

Gimė Vincentas Jurgilas

Gimė Vincentas Jurgilas

1861 m. sausio 2 d. Vaitiekupių k., Sintautų par., Šakių apskr. gimė Vincentas Jurgilas – kunigas, knygnešys, draudžiamos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, po to Seinų kunigų seminarijoje. 1884 m. įšventintas į kunigus. Vikaravo..Skaityti daugiau

1861-11-29

Gimė Vincas Raulinaitis

1861 m. lapkričio 29 d. Čisavos k., Sasnavos valsč. Marijampolės apskr. gimė Vincas Raulinaitis – ūkininkas, lietuviškos spaudos platintojas, visuomenininkas, žemės ūkio draugijų ir kooperatyvų organizatorius. Mirė 1923 m. rugsėjo 23 d. Čisavos k., Sasnavos..Skaityti daugiau

1861-11-30

Gimė Pranciškus Karevičius

Gimė Pranciškus Karevičius

1861 m. lapkričio 30 d. Giršinų k., Mosėdžio valsč. gimė Pranciškus Karevičius – vyskupas, marijonas. 1886 m. baigęs Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge įšventintas kunigu, vėliau profesorius. Nuo 1911 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys...Skaityti daugiau

1865
1865-01-28

Gimė Vincas Aleksandravičius

1865 m. sausio 28 d. Pėdiškių k., Krosnos valsč., Lazdijų apskr. gimė Vincas Aleksandravičius – kunigas kanauninkas, religinės literatūros rengėjas, giesmių eiliuotojas, kompozitorius, draudžiamos spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Peterburgo dvasinėje..Skaityti daugiau

1866
1866-12-24

Gimė Tomas Žilinskas

1866 m. gruodžio 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Žilinskas – kunigas, publicistas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Gimė garsaus lietuvių pedagogo Tomo Ferdinando Žilinsko šeimoje. Mokėsi Seinų..Skaityti daugiau

1870
1870-02-24

Gimė Marija Matulaitytė

Gimė Marija Matulaitytė

1870 m. vasario 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Marija Matulaitytė – knygnešė. Baigė Domeikų pradžios mokyklą. Pasekė tėvo ir brolio knygnešių pėdomis. Savo namuose, Marijampolėje, buvo įrengusi slėptuves. Pas ją atneštą..Skaityti daugiau

1871
1871-04-13

Gimė Jurgis Matulaitis

Gimė Jurgis Matulaitis

1871 m. kovo 13 d. Lūginės k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Jurgis Matulaitis – palaimintasis, arkivyskupas, Marijonų vienuolijos atkūrėjas. Mokėsi Marijampolės bei Kelcų gimnazijose, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Fribūro..Skaityti daugiau

1871-06-13

Gimė Antanas Milukas

Gimė Antanas Milukas

1871 m. birželio 13 d.  Šeštokuose, Krosnos valsč., Kalvarijos apskr. gimė Antanas Milukas – kunigas, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1890-1991 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, priklausė slaptam varpininkų..Skaityti daugiau

1871-08-15

Gimė Juozas Damijonaitis

Gimė Juozas Damijonaitis

1871 m. rugpjūčio 15 d. (kitur 1871-03-01) Beržiniškės k., Gudelių (Višakio Rūdos) valsč., Marijampolės a. gimė Juozas Damijonaitis – pedagogas, vadovėlių autorius, spaudos bendradarbis, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Dėstė į Jaroslavlį evakuotoje Marijampolės berniukų (Rygiškių..Skaityti daugiau

1871-09-07

Gimė Vincas Bielskus

Gimė Vincas Bielskus

1871 m. rugsėjo 7 d. Balsupių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Vincas Bielskus – knygnešys, visuomenininkas, „Sietyno“ iždininkas, mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Mirė 1958 m. vasario 11 d. Tomsko sr., Rusija. 1990 m. liepą perlaidotas..Skaityti daugiau

1871-10-30

Gimė Vincentas Dvaranauskas

1871 m. spalio 30 d. Žečkalnių k., Pilviškių par., Vilkaviškio apskr. gimė Vincentas Dvaranauskas – Romos katalikų kunigas, marijonas, Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vicerektorius, visuomenininkas ir leidėjas, publicistas. Mokėsi Barzdų ir Pilviškių pradinėse mokyklose,..Skaityti daugiau

1871-11-17

Gimė Tomas Naruševičius-Norus

Gimė Tomas Naruševičius-Norus

1871 m. lapkričio 17 d. Daugirdų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Tomas Naruševičius-Norus – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, diplomatas, inžinierius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Maskvos universitete bei Maskvos aukštojoje technikos mokykloje. Stažavosi Prancūzijoje,..Skaityti daugiau

1880
1880-01-11

Gimė Pijus Bielskus

Gimė Pijus Bielskus

1880 m. sausio 11 d. Balsupių k., Šunskų vlsč., Marijampolės apskr. gimė Pijus Bielskus – kunigas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas. Mokėsi Keturvalakių pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo..Skaityti daugiau

1880-12-17

Gimė Juozas Vailokaitis

Gimė Juozas Vailokaitis

1880 m. gruodžio 17 d. Pikžirnių k., Sintautų valsč., Šakių apskr. gimė Juozas Vailokaitis – politikos bei visuomenės veikėjas, kunigas, leidėjas, verslininkas, bankininkas, spaudos darbuotojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų..Skaityti daugiau

1881
1881-01-09

Gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius

Gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius

1881 m. sausio 9 d. Kazliškių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius – kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, spaudos bendradarbis. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1903 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1904 m. įšventintas..Skaityti daugiau

1881-01-10

Gimė Juozas Vyšniauskas

Gimė Juozas Vyšniauskas

1881 m. sausio 10 d. Meškučių k. Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Vyšniauskas – kunigas, Lietuvos savanoris, visuomenės veikėjas, antisovietinių partizanų kapelionas. Baigė Seinų kunigų seminariją. Dirbo vikaru Plutiškėse, Gelgaudiškyje, Liubave ir Punske. Studijas..Skaityti daugiau

1881-02-19

Gimė Konradas Juozas Aleksa

Gimė Konradas Juozas Aleksa

1881 m. vasario 19 d. Kumetiškių vienk., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Konradas Juozas Aleksa – veterinarijos mokslų daktaras, profesorius, sociologas, visuomenės veikėjas, 1899 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1903 m. – Varšuvos veterinarijos institutą ir..Skaityti daugiau

1881-02-28

Gimė Juozas Grigaitis

Gimė Juozas Grigaitis

1881 m. vasario 28 d. Paraišupio k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Grigaitis – Lietuvos karo veikėjas, teisininkas, generolas leitenantas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1904 m. baigė Maskvos universitetą. Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m...Skaityti daugiau

1881-04-17

Gimė Antanas Petrauskas

1881 m. balandžio 17 d. Lapupio k., Prienų valsč. gimė Antanas Petrauskas – kunigas, marijonas, prozininkas, vertėjas ir politikas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1907 m. – Marijampolės pradžios mokyklos vikaras ir mokytojas, nuo 1924 m. Marijampolės..Skaityti daugiau

1881-06-18

Gimė Jonas Jarumbavičius

1881 m. birželio 18 d. Gavaltuvos k., Antanavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Jonas Jarumbavičius – pedagogas, knygnešys, Marijampolės pradžios mokyklos vedėjas, Marijampolės apskrities pradžios mokyklų inspektorius. Mirė 1972 m. rugsėjo 21 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės..Skaityti daugiau

1881-06-24

Gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius

Gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius

1881 m. birželio 24 d. Telšiuose gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius – kunigas, marijonas, žurnalistas, pedagogas. 1900 m. įstojo į Peterburgo dvasinę seminariją, 1905 m. ją baigęs metus studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1906 m. įšventintas kunigu. Dirbo..Skaityti daugiau

1886
1886-12-02

Gimė Pranas Dovydaitis

Pranas Dovydaitis

1886 m. gruodžio 2 d. Runkų k., Višakio Rūdos valsč., Marijampolės apskr. gimė Pranas Dovydaitis – valstybės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1908 m. eksternu išlaikė brandos..Skaityti daugiau

1890
1890-01-01

Gimė Juozas Papečkys

Gimė Juozas Papečkys

1890 m. sausio 1 d. Puskepurių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Papečkys – visuomenės ir kultūros veikėjas, Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, krašto apsaugos ministras, žurnalistas, poetas, prozininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1916 m. baigė..Skaityti daugiau

1891
1891-01-13

Gimė Jonas Kirlys

Gimė Jonas Kirlys

1891 m. sausio 13 d. Nadiejiškio k., Rokiškio valsč. gimė Jonas Kirlys – pedagogas, spaudos kolekcininkas. Studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911-1919 m. dirbo žurnalų „Lietuvos žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Naujoji Lietuva“, „Švietimo reikalai“..Skaityti daugiau

1891-01-18

Gimė Stasys Žilinskas

Gimė Stasys Žilinskas

1891 m. sausio18 d. Vižaidų k., Gižų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Stasys Žilinskas – gydytojas, pulkininkas leitenantas, medicinos mokslų kandidatas. 1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją, studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete, buvo Lietuvių studentų draugijos narys...Skaityti daugiau

1891-02-23

Gimė Petras Klimas

Gimė Petras Klimas

1891 m. vasario 23 d. Kušliškių k., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr. gimė Petras Klimas – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, LR Užsienio reikalų ministras, istorikas, diplomatas, politinis kalinys, tremtinys. Mokėsi Liudvinave, Kalvarijoje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje...Skaityti daugiau

1891-03-22

Gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė

Gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė

1891 m. kovo 22 d., Omske, Rusijoje gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė – visuomenininkė, pedagogė, advokatė. Per Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukė į Rusiją, 1916-1917 m. kartu su vyru Andriumi Bulota ir Žemaite JAV, Kanadoje rinko lėšas karo..Skaityti daugiau

1900
1900-11-12

Gimė Leonas Taunys (Kovas)

Gimė Leonas Taunys (Kovas)

1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnų k., Pašvitinio valsč., Šiaulių apskr. gimė Leonas Taunys (Kovas) – lakūnas, pulkininkas, ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Baigė Kauno karo mokyklą, aviacijos karininkų kursus, o 1927 m. – aukštojo pilotažo..Skaityti daugiau

1901
1901-01-07

Gimė Antanas Starkus

1901 m. sausio 7 d. Rudaminoje, Seinų apskr. (Lazdijų sav.) gimė Antanas Starkus – gydytojas patologas, anatomas, medicinos mokslų daktaras, docentas, Lietuvos savanoris, kapitonas. 1919 m. baigė Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją ir savanoriu stojo į kariuomenę,..Skaityti daugiau

1901-01-28

Gimė Bronius Vincas Aleksis (Aleksandravičius)

Fot. iš LIMIS.LT/Kauno IX forto muziejus

1901 m. sausio 28 d. Kamšuose, Raudenio valsč., Marijampolės apskr. gimė Bronius Vincas Aleksis (iki 1939 m. Aleksandravičius) – Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius, karininkas, pulkininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę stojo..Skaityti daugiau

1901-07-01

Įsteigta “Artojų” draugija

Įsteigta “Artojų” draugija

1901 m. liepos 1 d. įsteigta “Artojų” draugija – slapta Suvalkijos knygnešių ir draudžiamos lietuviškos literatūros organizacija. Veikė 1901-1905 m., plėtojo „Sietyno“ draugijos tradicijas.

1901-12-24

Gimė Antanas Gaušas

1901 m. gruodžio 24 d. Odesoje (Rusija) gimė Antanas Gaušas – Lietuvos karo veikėjas, pulkininkas. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklą. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1923..Skaityti daugiau

1910
1910-02-14

Gimė Alfonsas Tiešis

Gimė Alfonsas Tiešis

1910 m. vasario 14 d. Stavrygalos k., Širvintų raj. gimė Alfonsas Tiešis – nusipelnęs mokytojas, vertėjas. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, polonistiką ir pedagogiką. 1937 m. pradėjo dirbti Kauno gimnazijose, 1939..Skaityti daugiau

1911
1911-01-17

Gimė Izraelis (Izis) Bidermanas

Gimė Izraelis (Izis) Bidermanas

1911 m. sausio 17 d. Marijampolėje gimė Izraelis (Izis) Bidermanas – žydų kilmės prancūzų fotografas. Augo neturtingoje porceliano krautuvininko šeimoje. Fotografijos mokėsi pas Movšę (Moisiejų) Buchalterį ir jau 1927 m. su draugais keliavo po Lietuvą..Skaityti daugiau

1911-03-06

Gimė Pranciškus Adomaitis

Gimė Pranciškus Adomaitis

1911 m. kovo 6 d. Užpaliuose, Utenos apskr. gimė Pranciškus Adomaitis – kunigas, marijonas, vienas iš Antisovietinio pasipriešinimo dalyvių. 1929 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į marijonų kongregaciją. 1930-1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete...Skaityti daugiau

1911-09-28

Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda.

Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda.

1911 m. rugsėjo 28 d. Marijampolėje atidaryta Užnemunės žemės ūkio paroda. Parodą surengė Žemės ūkio draugija „Žagrė“ ir Marijampolės ūkininkų draugovė, talkinamos „Žiburio“ draugijos.

1911-11-16

Gimė Kazimieras Dobrovolskis

Gimė Kazimieras Dobrovolskis

1911 m. gruodžio 16 d. Varnabūdės k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Kazimieras Dobrovolskis – kunigas, prelatas. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. priėmė kunigo šventimus. Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 m. pasitraukė..Skaityti daugiau

1920
1920-01-28

Išleistas savaitraštis „Laisvė ir Žemė“

Išleistas savaitraštis „Laisvė ir Žemė“

1920 m. sausio 28 d. Marijampolėje išleistas savaitraščio „Laisvė ir Žemė“ pirmasis numeris. Leidėjas ir redaktorius V. Ulevičius. Tuometinis redakcijos adresas: Marijampolė, Prienų (Gedimino) g-vė, Nr. 5.

1921
1921-03-14

Gimė Vaclovas Aliulis

Gimė Vaclovas Aliulis

1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Vaclovas Aliulis – kunigas, marijonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1991 m.). 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1945 m. – Kauno tarpdiecezinę..Skaityti daugiau

1921-05-26

Gimė Alfredas Žiugžda

Gimė Alfredas Žiugžda

1921 m. gegužės 26 d. Marijampolėje gimė Alfredas Žiugžda – habilituotas daktaras, profesorius, gydytojas terapeutas, reumatologas ir pulmonologas. 1942 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą iki 1994 m. dėstė Kauno medicinos akademijoje (institute), 1952-1988 m. –..Skaityti daugiau

1921-07-17

Gimė muzikas Kazimieras Knoras

Gimė muzikas Kazimieras Knoras

1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių apskr.. gimė Kazimieras Knoras – chorvedys, pedagogas, dainininkas, vargonininkas, kompozitorius. 1946 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, dvejus metus dainavo Klaipėdos muzikinio dramos teatro chore. Nuo 1948..Skaityti daugiau

1921-09-01

Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka)

Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka)

1921 m. rugsėjo 1 d. Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka).1921-1924 m. biblioteka glaudėsi Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41). Pradžia buvo sunki: biblioteka neturėjo patalpų, jaunos valstybės skiriamų lėšų neužteko net leidinių..Skaityti daugiau

1921-12-07

Mirė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)

Julija žemaitė

1921 m. gruodžio 7 d. mirė rašytoja Žemaitė (tikras vardas Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė). 1921 m. grįžusi iš Amerikos, įsikūrė Marijampolėje pas advokatą Andrių Bulotą. Ten gyvendama rašė ir taisė senus raštus. Žiemą su reikalais išvažiavusi į..Skaityti daugiau

1930
1930-01-19

Išleistas laikraštis “Šventųjų bendravimas”

Išleistas laikraštis “Šventųjų bendravimas”

1930 m. sausio19 d. Marijampolėje išleistas Šv. Juozapo mirštantiems gelbėti ir Gyvojo rožančiaus brolijų laikraščio „Šventųjų bendravimas“ pirmasis numeris.

1930-01-31

Išleistas laikraštis „Marijampolės parapija“

Išleistas laikraštis „Marijampolės parapija“

1930 m. sausio 31 d. išėjo marijonų vedamos Marijampolės parapijos ir Marijonų Švč. Trejybės brolijos laikraščio „Marijampolės parapija“ pirmasis numeris.

1930-02-16

Gimė Vytautas Blūšius

Gimė Vytautas Blūšius

1930 m. vasario 16 d. Ūdrupio k., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Vytautas Blūšius – choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, docentas. Mokėsi Kūlokų pradžios mokykloje, Liudvinavo progimnazijoje ir Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Dirbo Kauno vaikų..Skaityti daugiau

1931
1931-03-17

Gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė

Gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė

1931 m. kovo 17 d. Vytautiškių k., Krosnos valsč., Marijampolės apskr. (dabar Lazdijų sav.). gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė – pedagogė, Laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė, politinė kalinė. Mokėsi Saltininkų pradžios mokykloje ir Krosnos progimnazijoje. 1947 m...Skaityti daugiau

1931-04-27

Gimė Zita Asta Alaunienė

Gimė Zita Asta Alaunienė

1931 m. balandžio 27 d. Marijampolėje gimė Zita Asta Alaunienė – pedagogė, kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Mokėsi Marijampolės Petro Kriaučiūno pradinėje mokykloje, vėliau – Marijampolės mergaičių gimnazijoje, studijavo Vilniaus universitete. 1960-1991 m. dirbo Pedagogikos mokslinio..Skaityti daugiau

1931-10-04

Gimė Paulina Danutė Vidrinskienė

Gimė Paulina Danutė Vidrinskienė

1931 m. spalio 4 d. Šapnagių k., Akmenės raj. gimė Paulina Danutė Vidrinskienė – mokytoja, kraštotyrininkė, knygų autorė, redaktorė, esperanto kalbos mokytoja ekspertė, Pasaulinės esperantininkų asociacijos narė, Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos narė.

1931-10-15

Pradėjo veikti Marijampolės cukraus fabrikas

Pradėjo veikti Marijampolės cukraus fabrikas

1931 m. spalio 15 d. pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje cukraus fabrikas. Fabriką statė Čekoslovakijos firmos “ŠKODA” inžinieriai.

1931-12-17

Gimė Romas Rusteika

Rusteika Romas

1931 m. gruodžio 17 d. Raninės k., Paežerėlių valsč., Šakių apskr. gimė Romas Rusteika – fotografas, fotomenininkas, kraštotyrininkas, „Sūduvos“ fotoklubo narys. Mokėsi Leoniškių pradžios mokykloje. Susirgus patėviui tęsti mokslų galimybės neturėjo. 1960 m. apsigyveno Marijampolėje...Skaityti daugiau

1936
1936-01-08

Gimė Janina Arbačiauskienė

Gimė Janina Arbačiauskienė

1936 m. sausio 8 d. Marijampolėje gimė Janina Arbačiauskienė-Vaitkevičiūtė – ilgametė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė. Pradėjo dirbti 1954 m. klubo skaityklos vedėja, nuo 1956 m. – Kapsuko rajoninėje vaikų bibliotekoje, nuo 1962 m...Skaityti daugiau

1940
1940-12-28

Gimė Edvardas Dombrovickas

Gimė Edvardas Dombrovickas

1940 m. gruodžio 28 d. Kaune gimė Edvardas Dombrovickas – žurnalistas, rašytojas, redaktorius, parapsichologijos knygų, humoreskų, novelių rinktinių autorius. 1986–2007 m. ėjo Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ („Naujasis kelias“) redaktoriaus pareigas. Jam vadovaujant „Naujasis kelias“ ypač..Skaityti daugiau

1941
1941-02-15

Gimė Vidmantas Vasiliauskas

1941 m. vasario 15 d. Kermušėnų k., Šakių raj. gimė Vidmantas Vasiliauskas – Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, inžinierius. Mokėsi Šakių vidurinėje mokykloje, 1964 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Profesinę karjerą pradėjo Šiauliuose ir..Skaityti daugiau

1941-06-14

Marijampolėje prasidėjo masinis gyventojų trėmimas

Logotipas skirtas tremties 70 metinėms

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Tą dieną iš Marijampolės apskrities ištremti 595 žmonės. Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę..Skaityti daugiau

1941-06-22

Marijampolę bombardavo vokiečių aviacija

Marijampolę bombardavo vokiečių aviacija

1941 m. birželio 22 d. Fašistinė Vokietija pagal Barbarosos planą užpuolė Sovietų Sąjungą. Marijampolės miesto centras buvo subombarduotas vokiečių aviacijos.1941 m. birželio 23 d. miestą okupavo vokiečių kariuomenė.

1941-06-23

Į Marijampolę įžengė fašistinės Vokietijos kariuomenė.

Į Marijampolę įžengė fašistinės Vokietijos kariuomenė.

1941 m. birželio 23 d. Marijampolę okupavo Vokietijos kariuomenė. Išvakarėse, 1941-06-22 Fašistinės Vokietijos aviacija subombardavo miesto centrą.

1941-12-08

Gimė Romas Gudaitis

Gimė Romas Gudaitis

1941 m. gruodžio 8 d. Pielkavos k., Igliškėlių valsč., Marijampolės apskr. gimė Romas Gudaitis – rašytojas, redaktorius, pedagogas, Kovo 11-osios akto signataras. Mokėsi Mokolų pradinėje, Jono Jablonskio vidurinėje ir Suaugusiųjų vakarinėje mokyklose. 1988-1990 m. –..Skaityti daugiau

1951
1951-01-21

Gimė Česlova Jakštytė

Gimė Česlova Jakštytė

1951 m. sausio 21 d. Lepšių k., Šakių raj. gimė Česlova Jakštytė (tikras vardas – Česė Aldona Kavaliauskienė) – poetė. Mokėsi Katilių (Šakių raj.) pradžios mokykloje, Griškabūdžio bei Lukšių vidurinėse mokyklose. Baigė Marijampolės kultūros mokyklą...Skaityti daugiau

1951-02-18

Gimė Nijolė Augustinavičiūtė

1951 m. vasariov18 d. Marijampolėje gimė Nijolė Augustinavičiūtė – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 1997 m.. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Lietuvos literatūros ir meno archyve, spaudoje. Išleistos poezijos rinktinės: „Ženklai..Skaityti daugiau

1961
1961-08-19

Gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana

Gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana

1961 m. rugpjūčio 19 d. Marijampolėje gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana – lietuvių dainininkė, mecosopranas, dramatinis sopranas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktarė (2012 m.). Viena žymiausių operos dainininkių pasaulyje. Mokėsi Marijampolės Jono Jablonskio, 2-oje vidurinėse..Skaityti daugiau

1961-09-01

Įkurtas vaikų choras “Vyturėlis”

1961 m. rudenį Marijampolėje suburtas berniukų choras „Vyturėlis“. Berniukų chorą įkūrė ir septyniolika metų jam vadovavo Lietuvos meno žymūnas, chorvedys Alfonsa Uzėla. 1962 m. choras surengė pirmuosius koncertus. 1966 m. kolektyvui buvo suteiktas pavyzdinio berniuko..Skaityti daugiau

1981
1981-03-02

Atidarytos naujos Kapsuko (Marijampolės) bibliotekos patalpos

Atidarytos naujos Kapsuko (Marijampolės) bibliotekos patalpos

1981 m. kovo 2 d. iškilmingai atidarytos naujos specialiai Kapsuko miesto centrinei bibliotekai projektuotos patalpos (dabar Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka) P.Kriaučiūno g. (tuomet M. Melnykaitės g.).(Vytauto g. 20). Biblioteka įsikuria pirmame aukšte po gyvenamuoju..Skaityti daugiau

1991
1991-01-01

Pradėtas leisti Marijampoliečių bendrijos laikraštis „Sugrįžimai“

Marijampoliečių bendrijos laikraštis

1991 m. sausio mėnesį pradėtas leisti Marijampoliečių bendrijos laikraštis „Sugrįžimai“. 1990-05-26 įsteigta Marijampoliečių bendrija po pusmečio pradėjo leisti laikraštį „Sugrįžimai“. Pavadinimą sugalvojo laikraščio redaktoriumi tapęs Justinas Sajauskas. Leidėju (formaliai) pradžioje buvo Marijampolės miesto savivaldybė ir..Skaityti daugiau

1991-01-13

Žuvo Rimantas Juknevičius

Žuvo Rimantas Juknevičius

1991 m. sausio 13 d. gindamas Vilniaus televizijos bokštą žuvo Rimantas Juknevičius – Lietuvos laisvės gynėjas. Gimė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kapsuke (Marijampolėje). 1984 m. baigė Marijampolės 6 vidurinę mokyklą (Sūduvos gimnazija), 1985 m...Skaityti daugiau

1991-06-14

Atidengta Kančių koplytėlė.

Atidengta Kančių koplytėlė.

1991 m. birželio 14 d. Vytauto Didžiojo parke atidengta Kančių koplytėlė. Šios koplytėlės statybą inicijavo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Marijampolės skyrius (LPKTS MS), projektavo architektas Zenonas Galadauskas. Paminklas skirtas 1941-06-14 Sovietų Sąjungos pradėtiems masiniams..Skaityti daugiau

2001
2001-11-24

Atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui

Atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui

2001 m. lapkričio 24 d.  ant Rygiškių Jono gimnazijos sienos atidengta paminklinė lenta Jonui Basanavičiui. Autoriai Julius Narušis ir Jonas Dulinskas.